265
2014 M. PARODŲ, BANDYMŲ IR VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
LAUKO BANDYMŲ TAISYKLĖS. LKD ir FCI patvirtintos lauko bandymų taiysklės paukštšuniams.
LITERATŪRA. Daugybė straipsnių apie medžioklinių šunų paruošimą medžioklei, bei veislių aprašymų.
Organizuojami pavasariniai vižlų ir mažųjų veislių įgimtų savybių bandymai bei Field trial Derbi jauniems britų vižlams

Pavasariniai vižlų bandymai

§1

Bandymuose gali dalyvauti 6 - 24 mėnesių šunys.

§2

Bandymai prasideda nuo reakcijos į šūvį. Baikščiai reaguojantiems į šūvį šunims dalyvauti bandymuose draudžiama.

§3

Komisija, atsižvelgdama į atskirų darbo elementų įvertinimą ir surinktą balų kiekį, gali šunų darbą vertinti I, II, III laipsnio diplomais. Įvertinus kurį nors darbo elementą nuliu, diplomas neskiriamas.

Vertinimas: paaiškinimai ir nurodymai

Bandymu metu vertinamos svarbiausios įgimtos medžioklinės savybės. Pirmiausia uoslė, tilktis ir noras dirbti vandenyje.

Šunys bandomi individualiai, pagal ištrauktų numerių eilę. Atskirų darbo elementų vertinimo seką nustato ekspertų komisija. Paieškos metu lauke šunys vedami prieš vėją.

            1.Viršutinė uoslė

Uoslė yra svarbiausia įgimta medžioklinė savybė, charakterizuojanti medžioklinį šunį. Viršutinė uoslė vertinama šuniui apieškant lauką ir darant tilktį. Geros viršutinės uoslės rodiklis pirmiausiai yra šuns sugebėjimas vesti tiesiai į paukščius, be klaidų, tiksliai surasti visus sutiktus paukščius. Šuo turi užuosti pačius paukščius, o ne jų pėdsakus, tupėjimo vietas, brydes žolėje. Paukščių tupėjimo vietas ir brydes šuo gali pažymėti sulėtėjimu arba vedimu. Pageidautina, kad šuo skirtų medžiojamus paukščius nuo nemedžiojamų. Vertinant viršutinę uoslę, vienas svarbiausių geros uoslės rodiklių yra nuotolis, per kurį šuo užuodžia paukštį. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į:

 • paieškos greitį: kuo didesnis greitis, tuo mažiau galimybių užuosti paukštį iš toliau;
 • atmosferos sąlygas: vėjo stiprumą ir kryptį, oro temperatūrą ir drėgmę, kritulius;
 • lauko augmeniją ir žemės ūkio darbus.

Klaidomis nelaikomayti klaidomis:

  • tilkties darymas  mažesniu atstumu, nei paukščio užuodimo atstumas;
  • kiškio pėdsakų praėjimas jų nepaženklinus;
  • trumpa tuščia tilktis ir tilktis nemedžiokliniams paukščiams.

Klaidos:

 • paukščių neužuodimas labai palankiomis sąlygomis, labai mažu atstumu (mažiau kaip 5 metrai);
 • visai nesidomi paukščiais ir nerodo medžioklės azarto;
 • palankiomis sąlygomis kelis kartus pasikartojantis praėjimas pro paukščius arba jų pakėlimas.

2. Apatinė uoslė vertinama šuniui sekant šviežiu, ką tik pakelto kiškio pėdsaku, kurio bėgimo šuo nematė. Nesant galimybių bandyti natūraliu pėdsaku, šunys bandomi dirbtinai padaryta, neseniai nušauto kiškio ar triušio velke. Apatinė uoslė vertinama ne mažesnėje kaip 100 metrų pėdsako atkarpoje. Leidžiama pirmus 20 metrų užvesti šunį ant pėdsako. Leidžiami 3 šuns užvedimai.

Nustatant apatinės uoslės išvystymą, vertinami: noras eiti pėdsaku ir pėdsako sekimo nuoseklumas. Taip pat vertinamas sekimo pėdsakais stilius.

Klaidos:

 • šuo labai greitai praranda norą sekti pėdsaku;
 • pėdsako pametimas esant palankioms sąlygoms;
 • šuo nesidomi pėdsaku.

3. Tilktis turi pasireikšti kaip įgimtas stabilus šuns požymis, nutilkstant prieš paukščius ir smulkius žvėris. Tilktis pasireiškia tuo, jog šuo tvirtai sustoja įtemptoje pozoje arba atsigula prieš surastą paukštį (žvėrelį). Šuo, nedarantis tilkties, darantis trumpą tilktį - sustojimą ir po to pats pakeliantis paukštį, iš bandymų šalinamas, o jo darbas nevertinamas.

4. Paieška vertinama lauke šuniui ieškant paukščių. Paieška turi būti sisteminga ir tiksli. Šuo, atsižvelgiant į vietovę, turi pats rinktis paieškos manierą. Šuo turi mokėti naudotis palankia vėjo kryptimi ir uosle. Atviroje vietoje idealiu paieškos būdu yra šaudyklė.

Klaidos:

 • šuo ieško labai toli, kai kontaktas su vedliu neįmanomas;
 • šuo ieško labai arti;
 • nesidomi paieška, paukščiais, darbu.

5. Paieškos greitis turi būti pats didžiausias, atsižvelgiant į plotus ir šuns veislę. Paieškos greitis, būdingas tam tikrai veislei, turi būti pats didžiausias.

6. Noras dirbti vandenyje nustatomas nenaudojant prievartos. Galima sudominti šunį eiti į vandenį, pavyzdžiui, mėtant akmenukus, kad jis tai matytų, arba pačiam įbridus į vandenį ir pašaukus šunį. Kuo noriau ir giliau šuo eina į vandenį, tuo didesnis įvertinimas. Akmenukus galima mesti tris kartus – kiekvienas metimas mažina įvertinimą vienu balu. Taip pat mažinamas įvertinimas šuniui, kuris buvo sudomintas eiti į vandenį įbridus jo vedliui. Šiam elementui tikrinti skiriama 10 min.

-          jei šuo laisvai praplaukia mažiausiai 5 metrus - 4 balai;

-          2-4 metrus – 3 balai;

-          jei šuo įbrenda į vandenį iki alkūnių ir nenori judėti toliau – ne daugiau kaip 1 balas.

7. Paklusnumas ir kontaktas su vedliu pasireiškia suderinant savo veiksmus ir paiešką su vedlio nurodymais ir siekiu nuolat būti, dirbti kartu.

Jei, teisėjui nurodžius, vedlys negali per 10 min. pasikviesti šuns, vertinama 0 balų. 

Pavasariniai vižlų bandymai

(vertinimo lentelė)

      Darbo elementai      

Koeficientas

Balų suma
95 85 70
Diplomai
II° III°
Vertinimai
1.   Apatinė uoslė 4 2 1 1
2.   Viršutinė uoslė 6 3 3 2
3.   Paieška 3 - - -
4.   Paieškos greitis 3 - - -
5.   Tilktis 5 3 3 2
6.   Noras dirbti vandenyje 5 2 1 1
7.   Paklusnumas ir kontaktas 2 - - -
Iš viso: 28  

Didžiausias balų skaičius: 28 × 4 = 112

 

Pavasariniai vižlų bandymai

VERTINIMO KORTELĖ

 

--------------------------------                                                        -----------------------------------

(šuns vardas)                                                                      (savininko vardas, pavardė) 

 

 

--------------------------------           ------------------------------            -----------------------------------

(šuns veislė)                             (rengimo vieta)                    (vedlio vardas, pavardė)

 

 

--------------------------------           ------------------------------

(registracijos Nr.)                    (rengimo data)

 

 

--------------------------------

(atsiradimo data)

 

 

1.   Reakcija į šūvį  
Darbo elementai Koeficientas Vertinimas Balai
2.   patinė uoslė 4    
3.   Viršutinė uoslė 6    
4.   Paieška 3    
5.   Paieškos greitis 3    
6.   Tilktis 5    
7.   Noras dirbti vandenyje 5    
8.   Paklusnumas ir kontaktas 2    
Iš viso balų:  

 

            Balų skaičius ________                                            Suteiktas _________ diplomas

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas:     _____________________________________                _____________

                                                      (vardas, pavardė)                               (parašas)                                 

 

Nariai:                            ____________________________________                 _____________

                                                       (vardas, pavardė)                               (parašas)                                      

 

                                     _____________________________________                _____________

                                                        (vardas, pavardė)                               (parašas)                       

 

A.V.